សាកលវិទ្យាល័យ ឡាយហ្វ ខេត្តព្រះសីហនុបើកវគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីពីICT និង ភាពជាអ្នកដឹកនាំដល់បុគ្គលិក និងនិស្សិត

July 31, 2017 Huy Bunleng 0

ក្រុងព្រះសីហនុ-សាកលវិទ្យាល័យ ឡាយហ្វ សហការជាមួយសាកលវិទ្យាល័យ ស្រ្តី ស៊ុក ម្យុង នៃប្រទេសកូរ៉េ ដោយមានការឧបត្ថមពីអង្គការ យូនេស្កូ និង ក្រសួងអប់រំយុវជន និងកីឡា របស់ប្រទេសកូរ៉េដោយផ្ទាល់ បានបង្កើតឡើងនូវ វគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីពីICT និង ភាពជាអ្នកដឹកនាំដល់បុគ្គលិក និងនិស្សិត របស់សាកលវិទ្យាល័យ ឡាយហ្វ ក្រោមប្រធានបទ(យូនេស្កូ យូនីធ្វីន ធ្រានីង វើកស័ប UNESCO-UNITWIN […]

សកលវិទ្យាលយ័ឡាយហ្វ៍ក្រុងព្រះសីហនុបានរៀបចំកម្មវិធីសរសេរនិងប្រឡងចម្រៀងភាសាចិន

July 21, 2017 Huy Bunleng 0

ក្រុងព្រះសីហនុ-សកលវិទ្យាលយ័ឡាយហ្វ៍ក្រុងព្រះសីហនុបានរៀបចំកម្មវិធីសរសេរនិងប្រឡងចម្រៀងភាសាចិន នារសៀលថ្ងៃទី២១កក្កដា២០១៧។ កម្មវិធីនេះត្រូវបានអ្នកគ្រប់គ្រងសាលាលើកឡើងថា ដើម្បីបណ្តុះបណ្តាលបង្កើនចំណេះវិជ្ជាផ្នែកភាសារបរទេសទៅដល់សិស្សានុសិស្សអោយកាន់តែមានគុណភាព សម្រាប់ទីផ្សារការងារនាពេលអនាគត៕