រថយន្តមួយគ្រឿងក្រឡាប់នៅក្រុងព្រះសីហនុ

ក្រុងព្រះសីហនុ-(ដំណឹងបឋម)ពលរដ្ឋដែលជួបហេតុការណ៍ផ្ទាល់ផ្ញើរូបភាពមកនិងប្រាប់ រថយន្តមួយគ្រឿងបានក្រឡាប់នៅម្តុំហាងថ្ងៃហាឡូវិន ក្នុងក្រុងព្រះសីហនុ កាលពីម៉ោង២.៣០នាទីយប់រំលងអាធ្រាត្រ ឆ្លងចូលថ្ងៃទី១ខែវិចិ្ឆកាឆ្នាំ២០១៧។នៅមិនទាន់ទទួលបានរបាយការណ៍បន្ថែមពីសមត្ថកិច្ច អំពីមូលហេតុដែលនាំឲ្យរថយន្តមួយនេះក្រឡាប់និងវត្តមានអ្នកនៅក្នុងរថយន្តនេះនៅឡើយ៕

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*